Benim sitem

Kumbarakartba

BüyükAile-KumbaraKart Sistemi Nedir ? Nasıl Çalışır ?

Sunum ve neden,

İçinde bulunduğumuz çağın getirdiği sosyo-ekonomik şartlar ve teknolojik gelişmeler, alış-veriş sistemlerinde ve buna bağlı olarak da ödeme sistemlerinde de bazı yeni gereçlere ve sistematik yapılara gerek duyulmasını ortaya koymuştur. Bu nedenle; Üretici-Satıcı-Tüketici zinciri içindeki ödeme ve gelir düzenine ayrı bir boyut kazandıran BüyükAile-KumbaraKart Sistemi doğmuştur. Bu düzen içinde gerçekleşen tüm yapısal düzenlemelerin kaynağı son ödeme noktasında yer alan satışa esas mali belgelendirme düzeni olduğundan düzenli ve sağlıklı bir ulusal ekonomik düzenin korunmasının yanı sıra, sistem içinde yer alan kişi ve kuruluşların ilişkilerindeki düzenin de belgeli garantisi olmaktadır. BüyükAile-KumbaraKart Sistemi ile ekonomik gelir dengelerinin çok daha geniş bir paylaşımına gidilirken, fiyatların alıcı/tüketici lehine sürekli ve düzenli iyileştirilmesinin sağlanması amaçlanırken, diğer bir yanda da mal ve hizmet satıcılarının da olabildiğince çok seçkin ve seçici bir tüketici kitlesine en az tanıtım maliyeti ile sürekli ve düzenli ulaşmasının sağlanması ile birlikte “ karşılıklı kazan-kazan ilkesi “ hedeflenmiştir. Bu noktada BüyükAile-KumbaraKart Sistemi devreye girerek amaç doğrultusunda, kendi içinde organize olmuş oldukça geniş ve seçici bir tüketici kitlesi oluşturarak, alıcılar ile mal ve hizmet satıcılarını, toptancıları ve üreticileri bir araya getiren bu sistematik yapıyı ortaya çıkmıştır.

BüyükAile-KumbaraKart Sistemi Nedir ?

Sistem, genel işleyiş açısından tüm ticari ilişkilerde olduğu gibi, paranın geçtiği her ortamda geçerli olacak bir ödeme aracılık hizmeti sistemi oluşturulmuş ve oluşan sistem içinde yer alan tüm kişi ve kuruluşların bu hizmet üzerinden belli bir kazanç elde etmesi amaçlanmıştır. Sistem, tüm toptan ve perakende mal satan, hizmet üreten özel ve tüzel kişiler ile tüm alıcıları bir dayanışma ortamında bir araya getiren sistematik bir organizasyon olarak ortaya çıkmıştır.

ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYINIZ

BüyükAile-KumbaraKart Sistemi Nasıl Çalışır?

Sistemin işleyişi ; Basit, pratik ve adil olduğu kadar ortaya çıkış nedenine bağlı olarak iki ana temel üzerine kurulmuştur..

1- Ticari ve Ticari olmayan Kurumsal nitelikte tüzel kişiler, Bu başlık altında; En küçüğünden en büyüğüne kadar tüm Ticari işletmeler, Şirketler, Dernekler, Vakıflar, Meslek odaları, Kooperatifler, Site ve Apt. yönetimleri, Belediyeler, Spor kulüpleri,

2- Mal ve Hizmet satın alan özel ve tüzel kişiler,

Bu başlık altında ise; 1. mad. de yer tüzel kişilerden mal ve hizmet satın alan, aidat vb. ödeyenlerin yanı sıra tüm özel kişiler yer almaktadır.

Görüldüğü gibi, mal ve hizmet üretip satanlar ile onları satın alanlar, kazan-kazan ilkesi ile bu sistem içinde karşılıklı olarak değil… İç içe ve yan yana bir araya getirilmiştir.

Sistem içinde yer alan satıcı durumundaki kurum ve kuruluşlar, bir yandan sistem içinde yer alanlara yaptıkları satışlar üzerinden belirli bir indirim oranı belirleyerek müşterilerine öderlerken diğer bir yandan da bünyelerindeki müşteri ya da üye konumundaki kişileri bu siteme davet ederler. Böylece bir yandan sistem büyürken, öte yandan da sisteme davet ettikleri kişi ve kuruluşların farklı sektör ve bölgelerde kazandıkları puanlardan da prim puanlar kazanırlar.

Bu özellik sayesinde, ticari kuruluşlar kendi müşterilerine verdikleri indirim puanlarının çok çok üstünde puanlar kazanırlar.BüyükAile-KumbaraKart Sisteminin bu uygulaması, şu ana kadar uygulanmakta olan tüm indirim ve indirim kartı sistemlerinden farklı kılan en önemli ayırıcı özelliğidir.

Satış anında verilen indirimin çok daha fazlası sistemin işleyişinden geri gelmektedir.

Satın alma işlemi yapanlar ise bu aldıkları indirimin belli bir kısmını ve kendileri gibi müşterileri sisteme dahil ederek, onların da satın alma işlemlerinden doğan puanlar üzerinden kazandıkları prim puanları, bu sistem içindeki konumlarına göre belirlenmiş bir dağıtım sistemi ve disiplini içinde aralarında paylaşırlar.

Bu özellik sayesinde, şu ana kadar uygulanmakta olan indirim ve indirim kartı sistemlerinde aldıkları indirimlerin dışında olarak, kendi gibi sisteme dahil ettikleri kişilerin ve kuruluşların ürettikleri puanlar üzerinden kazandıkları prim-puanlar üzerinden de oldukça ayrıcalıklı bir kazanç fırsatına sahip olurlar.

Bir yandan satıcıların oluşturduğu bir ticari yapı oluşurken, diğer bir yandan da müşterilerin oluşturduğu dayanışmacı geniş bir yapı oluşmaktadır. Bu sistemin önemli özelliği de bu yapıların karşı karşıya değil, iç içe ve yan yana bir konumda olmalarıdır.

 Bir sektörde satıcı konumunda olan, başka bir sektörde ise alıcı konumunda ( perakende sektöründe yer alan Marketler zinciri firma, enerji sektörü karşısında müşteri ) olabileceği gibi, aynı sektör içinde hem alıcı, hem de satıcı ( perakende sektörü içindeki Marketin, toptancılar karşısında müşteri ) olabilmektedir.

ÜYE OL

Kurumsal yapıdaki üyeler, BüyükAile-KumbaraKart Sistemine girerek,

*BüyükAile Sistemi içindeki tüm toptan ve perakende müşterilerine tanıtım giderleri olmaksızın öncelikli olarak ulaşarak yeni müşteriler edinebilirler.

*Reyon ve/veya ürün bazında özel kampanyalar yapabilir, özel fırsatlar sunabilirler,

*Kendileri gibi diğer kurumsal yapıdaki kuruluşları da sisteme katarak, onların sistem içindeki cirolarından pay alabilirler,

*Kendi müşterilerini/üyelerini sisteme katarak, bu kişilerin farklı sektör ve bölgelerdeki alış-verişlerinden de kazanç sağlayabilirler,

*En uygun sanal ve gerçek POS cihazı komisyon şartları ile tahsilât kolaylığı kazanırlar. Bireysel yapıdaki üyeler, son kullanıcılar, tüketiciler, BüyükAile-KumbaraKart Sistemine girerek,

* Sistem içindeki tüm toptan ve perakende satıcılara özel indirim avantajı ile ulaşırlar,

*Kurumsal yapıdaki kuruluşları da bu sisteme katarak, onların sistem içindeki cirolarından pay alabilirler,

*Kendileri gibi diğer bireysel kullanıcıları da sisteme davet ederek bu kişilerin alış-verişlerinden de kazanç/kazançlar sağlayabilirler. Böylesine iç içe geçmiş dayanışmacı ticari bir yapının ve BüyükAile-KumbaraKart Sisteminin içinde yer alarak herkesin birlikte kazanacağı bu sisteme girmek ve kazanç fırsatlardaki detayları öğrenmek için Nasıl Üye Olunur? Sayfasına giderek bedelsiz üyelik işlemlerine geçiniz.


ÜYE OL