Benim sitem

Eğitim amaçlı hacking sırları - 1

Kitap gerзekten tam tahmin ettiрim gibi herюeyi en baюэndan baюlayarak anlatэyor. Aklэma bu Tьrkзe dцkьmanэ hazэrlama fikri geldi. Зьnkь bu зok bьyьk bir eksiklikti ve bence birisinin(belki ben olmamalэydэm ama Allah nasib) artэk bir юeyler yazmasэ gerekiyordu ve her gun yьzlerce arkadaю bana hack црretmem iзin ricada bulunuyordular. 
…Ben gerзek hacker deрilim. Ama bana hacker derler nedense… Bende bildiklerimi anlatmaya зalэюtэm.
..Bu kitap зok hoюunuza gideceрinize eminim. Not defterimde yэllardэr yazэlэ tutuyorum.... Sizinle paylaюmak istedim.Yazэ biraz uzun ama sonuna kadar okuyun.Зevrenizde size bilgisayar dilinde hava atanlarэn ne kadar kьзьk olduklarэnэ црreneceksiniz.Юimdi baюlayalэm istersiniz.Bakalэm hacker kimdir , nasэl olunur , niye olunur , olunca ne olur?
Bu Kelime bir зok internet kullanэcэsэnэ cezbeder . "HACKER" Herkes Hacker olmak ve hacker olarak tanэnmak ister . Зьnkь , Hackerler Эnternet Dьnyasэnэn Krallarэdэr. Bilgili bir hacker Sistemlere sэzarak istediрini alэr , Bir Hacker ; Polis , Savcэ , Yargэз ve aynэ zamanda Эnfaz Memurudur. Yani Bilgisini kullanarak bir kiюiyi veya bir sistemin aзэрэnэ yakalar , sorgular , cezayэ keser ve infazэ uygular.. Bu цzelliklere sahip olan bir kiюi olmak bu yьzden her internet kullanэcэsэnэn hayalidir.
Peki Bu seviyeye bu insanlar nasэl geliyorlar , 1-2 ay hack dьnyasэnэ araюtэran bir kiюi hemen bu seviyeye gelebilir mi ? , Tabi ki hayэr . Bu seviyeye gelmek iзin ; bilgi , birikim , emek , okuma , testler ve bir зok zaman ister. Diрer Эnsanlar Dэюarэda gezip dolaюэrken , Chat odalarэnda kэz tavlamakla meюgulken , Msn de lak lak yapmakla meюgulken , Bu kiюiler her gьn bэkmadan usanmadan araюtэrmaktadэrlar .. Araюtэrdэklarэ konularэ devamlэ test etmekte ve her gьn yeni bir юeyler црrenmek iзin canlarэnэ diюlerine takmaktadэrlar. En Ufak bir hatada baюka hackerlere yakalanacaklarэnэ зok iyi bilmekte ve bu yьzden kendi gьvenliрi iзin ve saldэrэ stratejileri iзin her gьn internet de dokumanlar okumakta ve testlerini yapmaya devam etmektedirler. 

 

Egitim Amaclэ hacking sэrlarэ

99 TL

ЮUBAT VE MART AYLARI ЭЗЭN

Ozel kampanya

59 TL

Satэn almak iзin tэkla>>>